• 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 6 stoler. Forben runde, dreiete, avsmalnende nedover, med snelleformet profilledd litt ovenfor nedre ende og markert større profilledd nær topp. Bakben sabelformet med rektangulært tverrsnitt, fortsettende i ryggstav som et kort stykke ovenfor sete har en lengre, dreiet del som avsluttes øverst med sort (malt?) skinn påstiftet med pyntestift. Ryggens topp er påsatt et sveifet og utskåret stykke avsluttet øverst med en halvsirkelformet bekroning. Ryggrammen er nederst påsatt en sveifet avslutning mellom stavene. Setet består av ramme med sort (malt?) skinn påstiftet pyntestift. Tildels sortmalt, avslitt. Skinntrekk slitt, sortfarge delvis avslitt.

a, b, c har ubehandlet rygg og sortmalt sete.
d, e, f er sortmalt.
f. mangler halvsirkeltopp på rygg.
  Photo: Vest-Agder-museet

Stol

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to