• Bandfournisseur BFN-typ, 1959. Trådspänningsregulator för trikåvävmaskiner o.dyl. Världspatent. Proveniens Iro AB, Ulricehamn.
    Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Fournisseur

Bandfournisseur BFN-typ, 1959. Trådspänningsregulator för trikåvävmaskiner o.dyl. Världspatent. Proveniens Iro AB, Ulricehamn.

Share to