• Handknytapparat. Nr. 12005. Apparaten som hålles i höger hand, knyter medelst ett enkelt handgrepp, samman de trådar som hålles i därför avsedda spår, genom mekanisk rörelse. Proveniens L.J. Wingqvist, Fritsla Mekaniska Väveri, Fritsla.

Funktion: För att knyta ihop trådar som gått av på textilmaskiner
    Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Knytapparat

Share to