• Nils August Silfverschiöld, (född 12 juli 1816, död 1 maj 1869) var en svensk friherre, godsägare och riksdagsman.
    (Public Domain Mark (PDM))

Silfverschiöld, Nils August (1816 - 1869)

Nils August Silfverschiöld, (född 12 juli 1816, död 1 maj 1869) var en svensk friherre, godsägare och riksdagsman.

Share to