• Född Nordberg. Han adlades med namnet Löwenhielm år  1725. Löwenhielm blev 1716 assessor i Göta hovrätt samt var 1718–19 lagman i Kristinehamns läns lagsaga och 1728–32 hovrättsråd i Göta hovrätt.
    (Public Domain-märke (PDM))

Löwenhielm, Gudmund (1656 - 1739)

Född Nordberg. Han adlades med namnet Löwenhielm år 1725. Löwenhielm blev 1716 assessor i Göta hovrätt samt var 1718–19 lagman i Kristinehamns läns lagsaga och 1728–32 hovrättsråd i Göta hovrätt.

Share to