Verksam vid Skeppsholmsvarvet i Stockholm 1677-1679
Verksam vid Karlskrona örlogsvarv från 1683

Share to