• Kommendör, Chef för västkustens örlogsbas
    (Erkännande (CC BY))

Engblom, Harry Gustaf (1916 - 2010)

Kommendör, Chef för västkustens örlogsbas

Share to