Oscar Almgren (1869-1945) var professor i arkeologi och fotograferade inom ramen för sitt vetenskapliga arbete.

Share to