Sune Ambrosiani (1874-1950) var kulturhistoriker och museiman. Han fotograferade i samband med sin yrkesutövning inom kulturmiljövården.

Share to