August Olof Andersson (1857-1921) kom som handlande till Gävle 1872, tycks ha varit verksam som fotograf runt mitten av 1880-talet och vid folkräkning 1890. Han flyttade till Stockholm 1891, återkom som borstbindare till Gävle 1895.

Share to