Erixon, Sigurd (1888 - 1968)

Sigurd Erixon (1888-1968) var etnolog, professor i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms högskola 1934-55. Sigurd Erixon ledde 1916-34 Nordiska museets etnologiska fältarbeten, där han även fotograferade.

Share to