Per Johan Forsbäck (1841-1925) föddes på nyodlingen Lundbacka i byn Löten i Skog socken. Forsbäck var en av fotopionjärerna i Hälsingland och tog sitt första kända fotografi (självportätt) 1864.
Firma P.J. Forsbäck etablerades 1865 i Stråtjära (Lundbacka), Skogs socken i Hälsingland.

Share to