• Hans Malmberg (1927-1977) var under alla sina yrkesverksamma år frilansande reportagefotograf/ bildjournalist. Han arbetade för bl a   Stockholmstidningen, Vi och Se. Hans reportage från Koreakriget för tidningen Se publicerades över totalt 50 sidor i åtta nummer. Han gav även ut fler böcker. Hans Malmberg var en av de som bildade fotografkollektivet Tio fotografer 1958.
    (Public Domain-märke (PDM))

Malmberg, Hans (1927 - 1977)

Hans Malmberg (1927-1977) var under alla sina yrkesverksamma år frilansande reportagefotograf/ bildjournalist. Han arbetade för bl a Stockholmstidningen, Vi och Se. Hans reportage från Koreakriget för tidningen Se publicerades över totalt 50 sidor i åtta nummer. Han gav även ut fler böcker. Hans Malmberg var en av de som bildade fotografkollektivet Tio fotografer 1958.

365 objects

Share to