• Emma Schenson (1827-1913) var en av de första kvinnliga fotograferna i Uppsala och därtill en av de tidigaste i Sverige.
    (Public Domain-märke (PDM))
  • Emma Schenson (1827-1913) var en av de första kvinnliga fotograferna i Uppsala och därtill en av de tidigaste i Sverige.
    (Public Domain-märke (PDM))

Schenson, Emma (1827 - 1913)

Emma Schenson (1827-1913) var en av de första kvinnliga fotograferna i Uppsala och därtill en av de tidigaste i Sverige.

Share to