Mårten Sjöbeck (1886-1976) var botaniker och markhistoriker. Bland annat skrev som anställd vid Kungliga Järnvägsstyrelsen artiklar och fotograferade för en serie landskapsböcker. Han dokumenterade det gamla svenska bondelandskapet i fotografi.

Share to