Ossian Åkerlind (1879-1956) var en svensk målare, grafiker och fotograf. Han kom till Stockholm 1898 och studerade några år vid Konstakademien. Han etablerade en egen klichéanstalt 1912 och utförde under flera år uppdrag åt Generalstabens litografiska anstalt. Omkring 1919 övergick han mer och mer till fotografering och öppnade en egen fotoateljé i Stockholm där han vid sidan av vanliga fotouppdrag arbetade med konstfotografi. Han fotograferade också i det gamla Stockholm.

Share to