L.O Åkerman lärde sig med största sannolikhet fotografyrket i Stockholm hos den första hovfotografen Mathias Hansen. År 1880 återkom Åkerman till fädernegården i Biskopsbyn, där han lät bygga en mindre ateljé. Som gift flyttade han 1885 till byn Husom där han i ett stort boningshus med ordentliga ateljéutrymmen arbetade som fotograf till omkring 1920. Han blev som en av 26 bygdefotografer i trakten runt Lima socken, postumt uppmärksammad vida utanför Sverige i och med den stora utställningen 'Lima bortom Mannaminne'. där Södertäljefotografen Sven Johansson hade kopierat upp delar av de 3000 foton han sedan slutet på 1950-talet samlat in från sin hembygd.

56 objects

Share to