Født i Christiania (Oslo) 28. mai 1872, sønn av sekretær Otto Hellen Halvorsen (1840-1921) og Karine Christine Christiansen (1847-1927).
Gift i Kristiania 13. mai 1899, med Kathrine Hofgaard (1875-1960), datter av skolebestyrer Simon Wright Hofgaard (1843-1908) og Ida Mathilde Aars (1841-1898).
Død i Kristiania 23. mai 1923. Gravlagt på Vestre gravlund i Aker (Oslo).
Otto Bahr Halvorsen var jurist og politiker.

Share to