Anders Daniel Arnström (född 1852) var kamrer på tvångsarbetsanstalten i Karlskrona.

Share to