Emmy Maria Rosina "Mammi" Enhörning (född 1881) var gymnastikdirektör.

Share to