Anders Abraham Grafström (född 1790 död 1870) var prost, professor och medlem av Svenska Akademien.

Share to