Carl Frans Gabriel von Haartman (född 1819 död 1888) var livmedikus hos ryske tsaren Alexander II och tsarinnan Maria.

Share to