Karl Fredrik Åkerström (född 1845 död 1901) var grosshandlare i Nederkalix.

Share to