Historiker och bibliotekarie född 1970 och nu verksam inom informationsvetenskap och digital humaniora. Chef för Brages pressarkiv 2011-2014. Docent i historia, Helsingfors universitet 2012.

Jessica Parland-von Essen född 1970 i Esbo, Finland är historiker, bibliotekarie, digital humanist, kaféföretagare och föreningsaktiv. Hon har intresserat sig för litteratur- och bokhistoria, hur betydelser uppstår, 1700-talets kulturhistoria och under senare tid speciellt digital humaniora. Verksamhet: * Koordinator 2014–, CSC – IT-centret för vetenskap * Arkivchef 2011–2014, Brages Pressarkiv * Docent i historia vid Helsingfors universitet 2012 * Bibliotekarie och utvecklingschef för informationsförvaltning 2007–2010, Svenska litteratursällskapet i Finland * Assistent i historia 2006–2007, Helsingfors universitet * Filosofie doktor 2005, Helsingfors universitet * Studier i informationsförvaltning 2002–2005, Öppna universitet vid Åbo Akademi * Filosofie magister 1998 (historia, sv.), Helsingfors universitet

Share to