Ingeborg Petrelli, född Eketrä, var initiativtagare till Vadsten knyppelskola och en stor samlare av knypplade spetsar.

Share to