Slöjd- och hushållslärare, hemslöjdspionjär.

7 objects

Share to