Slöjd- och hushållslärare, hemslöjdspionjär.

Share to