• Svensk fartygskonstruktör och varvschef.
    (Public Domain-märke (PDM))

Almqvist, Sven (1840 - 1931)

Svensk fartygskonstruktör och varvschef.

Share to