• Amalia Lindegren var en internationellt erkänd porträtt- och genremålare och ledamot av Konstakademien.
    (Public Domain-märke (PDM))

Lindegren, Amalia (1814 - 1891)

Amalia Lindegren var en internationellt erkänd porträtt- och genremålare och ledamot av Konstakademien.

Share to