Claire Aho föddes i Helsingfors 1925, men flyttade till Stockholm på 1970-talet. Hon var dotter till fotografen och filmaren Heikki Aho. Hon hörde till pionjärerna inom färgfotografering, filmande och tv-verksamhet – bland annat var hon den enda kvinnan som fotograferade OS i Helsingfors 1952. Hon var också berömd för sina flärdfulla modefotografier.

Share to