Björn Allard (1923-2006) var anställd som fotograf vid Riksantikvarieämbetets Fornminnesavdelning under 1950- och 1960-talet. Han deltog bland annat som fotograf vid de arkeologiska undersökningarna i samband med de norrländska sjö- och älvregleringarna under 1950- och 1960-talet.

24 objects

Share to