Hildur Hedelin ägde och drev Hedelins båtvarv på Svartsö. På varvet byggdes de spetsgattade "Hedelinsumparna" till fram på 1960-talet.

Share to