1 object

Medalj

Medalj i förgyllt silver, åtsidan visar text se
MRK.Frånsidan visar flygande fåglar.

Share to