• Prins, Hertig av Halland
    (Public Domain-märke (PDM))

Bertil (1912 - 1997)

Prins, Hertig av Halland

110 objects

Share to