Thermaenius, Alfred (1870 - 1949)

Alfred Thermaenius (1870-1949), sonson till grundaren av AB Joh. Thermaenius & Son, och son till Edvard Thermaenius, vilken utvecklade företaget till en ledande tröskmaskinsfabrik, blev 1919 disponent i familjeföretaget efter att tidigare ha varit verkstadschef. Efter en praktiktjänstgöring hos Bolinder Munktell utbildade han sig till ingenjör i Stockholm. Han var en skicklig konstruktör och tekniker som försåg Thermaeniuströskverken med en mängd nya uppfinningar och förbättringar. Han var intresserad av alla tekniska nyheter. Fotointresset hade han ärvt efter sin far, som redan på 1860-talet började experimentera med fotografering.
Alfred var en flitig, skicklig och entusiastisk amatörfotograf. Hans motiv var tekniska detaljer av tröskverken, utställningar av tröskverk i samband med lantbruksmöten, samt resor.
Han gjorde bl.a. affärs- och studieresor till USA, Sydamerika och Nordafrika. Kameran fick naturligtvis alltid följa med.

1485 objects

Share to