Lund, Anton (1864 - 1945)

Anton Lund (1864 - 1945) var førstestyrmann på Gjøaekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen, 1903-1906.

Share to