Klintberg, Gustaf (1816 - 1884)

Lärare och sedermera rektor vid Gävle högre allmänna läroverk.

Share to