Professor i semitiska språk. Hemfört 6 föremål från Mindre Asien och Nordafrika, inv. 56.40. Dr Sune Almkvists fader. /US

Share to