Alfred S. Campbell (1840-1912) fotograf och företagare.

Share to