Greve. Inflyttade till Sverige 1822 och erbjöds av Konung Karl X1V Johan att gå i sv. militärtjänst. Utnämnd till officer. Son till Napoleon 1:s polisminister Joseph Fouché d´Otrante f. 1759 d. 1820. Skänkt saml. förvärvad under en resa i Nordamerika 1843 0ch 1844.

Share to