Fotografisamling från Ituri, Belgiska Kongo och pygméerna Bambuti.

Share to