Löjtnant, Köpenhamn-Stockholm. Deltog 1927-30 i Hedinexpeditionen. Egna expeditioner till Centralasien 1936-37 och 1938-39. Startade ny expedition okt. 1947. Död i Kabul, Afganistan 12/9 1948. 52 år gammal.

Share to