Ove Kaneberg, född 1950, fotograf. Anställd på Medelhavsmuseet 1995-2016.

Share to