Zoolog, docent. Fil.dr. 1923, docent i entomologi 1923-27och docent i zoologi 1927-46 vid Uppsala universitet. M. företog 1923 -26 en forskningsresa till Peru och Brasilien och utgav också flera reseskildringar. /US

Share to