Charles P. Wilcomb, född 1865, grundade the Oakland Museum of California och var även verksam vid the Memorial Museum (numera M.

Share to