Claes Gustaf Belinfante Östberg, född 17 juli 1852 (Svenska släktkalendern 1914) svensk-norsk. År 1882 konsul i Messina på Sicilien, generalkonsul i Valparaiso, Peru 1888-1893 (Mörner 1965).

Share to