Pike, født i Norge, med mor og far til Kongo mens far arbeidet for losvesenet i Kongo.

Share to