Rostin, Elisabeth

Gift første gang med Mark Naúmovich Méychik (1880 — 1950), pianist, pedagog og musikkviter. Gift 2. gang med Alexander Lapin.

Share to