Själander, Karolina (1841 - 1925)

Föreståndarinna för Högre Flickskolan i Gävle.

Share to