• St. Hallvards brønn [Kunst i offentlig rom]
  Photo: Berg, Birgitte Simensen / Drammen kommune (Opphavsrett)
 • St. Hallvards brønn [Kunst i offentlig rom]
  Photo: Berg, Birgitte Simensen / Drammen kommune (Opphavsrett)
 • St. Hallvards brønn [Kunst i offentlig rom]
  Photo: Berg, Birgitte Simensen / Drammen kommune (Opphavsrett)
 • St. Hallvards brønn [Kunst i offentlig rom]
  Photo: Berg, Birgitte Simensen / Drammen kommune (Opphavsrett)
 • St. Hallvards brønn [Kunst i offentlig rom]
  Photo: Berg, Birgitte Simensen / Drammen kommune (Opphavsrett)

St. Hallvards brønn [Kunst i offentlig rom]

Share to